Opel GT: Gereed / Fertig / Ready

  • De Opel GT, leverbaar vanaf 1968 tot 1973. Opmerkelijk: De carrosserie van de GT werd niet in Duitsland gemaakt maar bij de Franse firma Chausson. Chausson stuurde daarna de kale carrosserieën door naar de Franse firma Brissonneau & Lotz. Deze firma verzorgde het spuitwerk, het monteren van bedrading, interieur, ramen en chroomwerk. Daarna gingen de carrosserieën per trein naar Duitsland om in de fabriek in Bochum te worden afgebouwd. De Opel GT werd destijds ontworpen door Clare MacKichan en Erhard Schnell. De GT werd geleverd met een 1100 of 1900 motor en bleef tot 1973 in productie. Omdat de toeleveringsbedrijven Chausson en Brissonneau & Lotz door Renault werden overgenomen maar ook omdat de Amerikaanse veiligheidseisen steeds strenger werden moest de productie helaas stoppen. Tijdens de productie werden nauwelijks wijzigingen aan het model aangebracht. Er zijn in totaal zo’n 100.000 GT’s geassembleerd waarvan er ongeveer 1% van in Nederland zijn verkocht. Amerika was destijds ook een grote afnemer, gelukkig maar zodat roestvrije exemplaren vandaag de dag nog enigzins beschikbaar zijn. In 2007 kwam er een nieuwe Opel GT op de markt, helaas is dit nooit echt een succes geweest ofschoon de prestaties uitstekend waren.
  • Der Opel GT, erhältlich von 1968 bis 1973. Bemerkenswert: Die Karosserie des GT wurde nicht in Deutschland hergestellt, sondern von der französischen Firma Chausson. Chausson schickte die nicht lackierte Karosserien dann an die französische Firma Brissonneau & Lotz. Diese Firma kümmerte sich um die Lackierung, Montage der Verkabelung, Innenausstattung, Fenster und Chromarbeiten. Die Karosserien fuhren dann mit dem Zug nach Deutschland, um im Werk Bochum fertiggestellt zu werden. Der Opel GT wurde damals von Clare MacKichan und Erhard Schnell entworfen. Der GT kam mit 1100 oder 1900 Motor und blieb bis 1973 in Produktion. Da die Zulieferfirmen Chausson und Brissonneau & Lotz von Renault übernommen wurden, aber auch die amerikanischen Sicherheitsanforderungen immer strenger wurden, musste die Produktion leider eingestellt werden. Während der Produktion wurden kaum Änderungen am Modell vorgenommen. Insgesamt wurden ca. 100.000 GT zusammengebaut, von denen ca. 1% in den Niederlanden verkauft wurden. Glücklicherweise war Amerika zu dieser Zeit auch ein Hauptkunde, so dass rostfreie noch heute erhältlich sind. 2007 kam ein neuer Opel GT auf den Markt, der leider nie wirklich erfolgreich war, obwohl die Leistung hervorragend war.
  • The Opel GT, available from 1968 to 1973. Remarkable: The bodywork of the GT was not made in Germany, but by the French company Chausson. Chausson then sent the body without paint to the French firm of Brissonneau & Lotz. This company took care of the paintwork, mounting of wiring, interior, windows and chrome work. The bodies then went by train to Germany to be completed at the Bochum factory. The Opel GT was designed by Clare MacKichan and Erhard Schnell at the time. The GT was delivered with either an 1100 or 1900 engine and remained in production until 1973. Because the supply companies Chausson and Brissonneau & Lotz were taken over by Renault, but also because the American safety requirements became increasingly strict, production unfortunately had to stop. Hardly any changes were made to the model during production. A total of about 100,000 GTs were assembled, of which about 1% were sold in the Netherlands. America was also a major customer at the time, fortunately, so that rust-free copies are still somewhat available today. In 2007 a new Opel GT came on the market, unfortunately this was never a real success although the performance was excellent.
Opel GT nr: 01
Opel GT nr: 02